Szentgyónás

SZENTGYÓNÁS

A bűnbánat szentsége, bűnbocsánat szentsége: Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. Krisztus ui. a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit. A megváltás kegyelmeinek hordozójává az Egyházat tette, s így a bűnbocsánatnak is az Egyház az eszközlője. Az ember az Egyház révén először akkor kapja meg a bűnök bocsánatát, amikor a keresztségben megigazul. Későbbi bűneitől a bűnbánat szentségében szabadulhat meg, amely abban áll, hogy bocsánat kér Istentől, megbánja bűneit, és az Egyház képviselője - papja - előtt megvallja azokat. A pap pedig a Krisztustól, illetve az Egyháztól kapott megbízatás erejében feloldozza bűnei alól.

 

A gyónás módja:

  • gyónásra való felkészülés: a Szentlélek segítségét kérjük, megvizsgáljuk lelkiismeretünket (lelkitükör alapján) és megbánjuk bűneinket
  • gyónás: felsoroljuk bűneinket, elmondjuk a bánatimát
  • gyónás után: hálát adunk a szentség kegyelméért, elvégezzük az elégtételt

 

Minden vasár- és ünnepnap 9.30-kor szentmise a belvárosi Szent Henrik templomban, előtte 9.15-től gyóntatás és megegyezés szerint bármikor.

 

Jelentkezni lehet munkaidőben a plébánia elérhetőségeinek valamelyikén.

Gyónás