Hírek

Május 19-én a második világháború utolsó napjaiban életét vesztett 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében.

A tragikus esemény 79. évfordulóján a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ), Magyarország prágai nagykövetségének, a prágai Ady Endre Diákkörnek (AED) és a település önkormányzatának a képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon.

444480836_852434743581797_683009681837639037_n.jpg

Az emlékhelyet új, közepén megosztott, vörös gránitból készült kereszttel jelölték meg, amelyet Balga Zoltán, a prágai magyar plébánia vezetője szentelt fel. A kereszt közepén egy magyar címerrel ellátott kör található. A kereszt felirata: Emléküket megőrizzük! 1945. 04. 11.

442411267_852432913581980_4507513060320171413_n.jpg

A megemlékezésen részt vett Rákóczi Anna, a CSMMSZ országos elnöke, Dobos Róbert, a CSMMSZ sírokat gondozó Karlovy Vary-i helyi egyesületének elnöke, Baranyi András, Magyarország prágai nagykövete, valamint Lenka Dvoráková, Hazlov polgármestere.

Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka egy amerikai tiszt későbbi elmondása szerint az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat szállított Németországból Magyarországra professzoraikkal és családtagjaikkal, ezért légitámadást hajtott végre ellene.

A hallgatókat 1944 decemberében a nyilaskormány kényszerítette arra, hogy Németországban folytassák tanulmányaikat. Az egyetemisták a háború vége előtt megpróbáltak visszatérni Magyarországra.

441692667_852434706915134_1750553755472415128_n.jpg

Az amerikai vadászgépek este hét óra után kezdték el bombázni a vonatot, majd a szerelvényből a közeli erdőbe menekülni próbáló civileket géppuskával is lőtték.

A ma ismert adatok szerint az amerikai támadásnak a helyszínen 23 halálos áldozata volt, míg 63-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Utóbbiak közül 13-an a közeli Aš városának kórházában haltak meg. Az áldozatok között volt a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) három professzora, három mérnök-tanársegédje, húsz mérnökhallgatója, hét szigorló orvosa és három családtag.

444456889_852434733581798_6979576792584431534_n.jpg

A magyar áldozatok közül tízen-tízen a hazlovi temetőben két tömegsírban, hárman különálló sírban nyugszanak. Az aši kórház temetőjében nyugvó tizenhárom magyar áldozatra időközben már rátemettek, így a mai sírfeliraton az ő nevük már nem szerepel. A hazlovi tömegsírokat 1995-ben jelölték meg emléktáblával a BME kezdeményezésére. A sírhelyeket 2022-ben felújították.

Az emlékezők virágokat helyeztek el a néhány éve elhunyt Alžbeta Sztuková asszony sírján is, aki családjával együtt a háború után évtizedeken keresztül gondozta a magyar tömegsírokat.

(MTI)

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepén a cseh-morva kocliřovi zarándokközpontban – amely egyben a Fatimai Világapostolság nemzeti központja – Magyarországért és a magyarság lelki megújulásáért imádkoztak a jelenlévők.

A koclířovi zarándokhely szívében található Capelinhát a fatimai jelenések helyén álló Jelenések kápolnája hiteles másaként szentelték fel 2023. szeptember 2-án a közép-kelet-európai nemzetek képviselőinek jelenlétében. Magyarországot az ünnepségen Varga Lajos váci segédpüspök képviselte.

441955160_848267547331850_6135295503131206576_n.jpg

A közép-kelet-európai Jelenések kápolnájában tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Jude Thaddeus Okolo, Csehország apostoli nunciusa volt, koncelebrált Jan Vokál Hradec Králové-i megyéspüspök, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa. Az ünnepre a prágai magyar katolikus közösség rózsafüzér társulatának tagjai is elzarándokoltak.

A zarándokközpont az 1990-es évektől fogadja a Fatimai Szűzanya tisztelőit és szolgálja a csehországi, illetve közép-európai lelki megújulást. A rendszeres imaalkalmakon és szentmiséken nagy számban gyűlnek össze a cseh, szlovák, lengyel, német és immár magyar zarándokok is. Az év folyamán a zarándokközpont életében a legjelentősebb ünnepi alkalom a május 13-i Szűzanya-ünnep, amit az is jól mutat, hogy a szentmise főcelebránsa ezúttal is Jude Thaddeus Okolo volt.

436130579_848267573998514_8892567131153583012_n.jpg

A napot közös szentségimádás nyitotta, melynek végén Balga Zoltán atya a magyar egyház történetével, jelenével, kihívásaival ismertette meg a zarándokokat. Ezután ünnepi körmenetben, a nemzeti zászlók kíséretében vitték a Fatimai Szűzanya szobrát a dombon álló Capelinhába.

441910979_848267600665178_1245253945513177201_n.jpg

Ezt követően a visegrádi országokért, köztük kiemelten Magyarországért imádkozták a rózsafüzért a jelenlévők. Minden tizedet más-más nyelven imádkoztak elő, így magyarul, csehül, szlovákul és lengyelül. A szentmise bevezetőjében köszöntötték a nunciust és a püspököket, illetve a magyar katolikusok képviseletét ellátó Balga Zoltánt, aki cseh nyelven tolmácsolta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetét. A szentmise szándékán túl a könyörgésekben is kérték a Teremtő áldását és kegyelmeit Magyarországnak, a magyar Egyháznak, illetve valamennyi magyar hívőnek. A szentmise végén Jude Thaddeus Okolo megáldotta a jelenlévőket Szent Ferenc és Jácinta, a fatimai látnok gyermekek ereklyéivel.

Májustól októberig minden hónap 13. napján a koclířovi cseh-morva Fatima zarándokközpont különleges vendégeket fogad. Májusban Magyarország nyitotta a sort, júniusban Lengyelországot, júliusban Ausztriát, augusztusban pedig Szlovákiát ajánlják majd a Szűzanya oltalmába a zarándokok.

441584283_848267370665201_1533109786728803188_n.jpg

Szöveg: Veres Gergő

Forrás és fotó: Prágai magyar katolikus plébánia

Magyar Kurír

Május 12-én tartottuk az elsőáldozási ünnepséget közösségünkben.
 
427984441_846691877489417_5235779548796264633_n.jpg
 
A két éves felkészülési időt követően Barni, Ádám, Szilvia, Alex és Zita első alkalommal vették magukhoz az Oltáriszentséget.
Ezúttal is köszönjük Veres Gergő áldozatos hitoktatói munkáját!
 
441601041_846692530822685_5803604331757598575_n.jpg
 

Kedves szülők, ti voltatok az első hitoktatók gyermekeitek számára, akik talán elsőként mondták el gyermekeiknek, hogy ki Jézus, ki az Isten. Ezért kérünk benneteket, hogy továbbra is vezessétek gyermekeiteket Istenhez. Ne akadályozzátok meg őket abban, hogy találkozzanak Vele. Nektek, keresztényeknek kötelességetek, hogy gyermekeiteket az Úr Istenhez vezessétek; ti vagytok felelősek gyermekeitek hitéért. Legyen otthonotok olyan hely, ahol Isten üzenetét adják át, ahol mindenki szereti egymást. Ti vagytok felelősek gyermekeitek vallásos neveléséért, ez a ti feladatotok és kötelességetek. Számítunk Rátok!

440606879_846692524156019_4463804408260139442_n.jpg

426437799_846692067489398_2252805171537137295_n.jpg

440455364_846691890822749_2028326859899956853_n.jpg

440429992_846692187489386_5709803275228096891_n.jpg

Május 11-én magyar nyelvű szetmisére gyűlt össze az osztravai magyar közösség.

A szentmise elején a Szent Vencel-templom plébánosa köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte annak fontosságát, hogy az Osztravában élő magyarok anyanyelvükön vehessenek részt az egyház életében.

A szentmisét követően kötetlen beszélgetésre és szeretetlakomára került sor a helyi közösségi házban.

440430039_846138710878067_4719273433589228775_n.jpg

440742938_846138660878072_135981734506112827_n.jpg

Április 29. és május 2. között rendezték meg a nyugat-európai magyar közösségekben szolgáló papok éves találkozóját. A korábbi gyakorlattól eltérően idén nem Nyugat-Európában, hanem a felvidéki Galántán találkoztak a diaszpóra magyarságát szolgáló lelkipásztorok.

A konferencián részt vett Mohos Gábor, a külföldi magyarok lelkipásztori koordinációjával megbízott püspök és az őt ebben a szolgálatban segítő Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Diaszpóra Irodájának munkatársai, illetve az Európában (Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban és Svájcban) szolgáló magyar papok közül tizenheten.

A program gerincét a közös liturgia – az eucharisztia megünneplése és az együtt végzett zsolozsma – adta. 

A különleges helyszínválasztás idén lehetőséget teremtett arra, hogy a szentmisét a helyi magyar ajkú egyházközséggel együtt ünnepeljék a részt vevő lelkipásztorok, ami – amint Mahulányi József galántai plébános-esperes fogalmazott – mindannyiukat megerősítette; a helyi híveket és a vendégként ideérkezőket egyaránt. 

A találkozó konferenciabeszélgetései mellett – melyek témája főként a közösségek helyzete, a helyi, illetve az anyaegyházzal való kapcsolat és a paphiány hatásai voltak – lehetőség adódott a kötetlenebb beszélgetésre, szabadabb együttlétre is. A részt vevő lelkipásztorok megosztották egymással gondolataikat, tapasztalataikat az elmúlt év történései kapcsán; közös, illetve egyéni nehézségekről és örömökről beszélgettek, hogy az együtt töltött időből erőt merítve térjenek vissza szolgálati helyükre.

Április 30-án, kedden délután Orosch János nagyszombati érsek fogadta a résztvevőket; este pedig velük együtt mutatta be a szentmisét Galántán.

Míg a főpásztor két nappal később, május 2-án püspökké szentelésének huszadik évfordulóját ünnepelte, Mohos Gábor püspök, Csicsó János Londonban és Gáspár Adalbert Felsőőrben szolgáló lelkipásztorok az ezüstmiséjüket ünneplik idén. Az évfordulókért együtt adtak hálát a közösen celebrált szentmisében.

A résztvevők hálájukat fejezik ki Kiss Róbert nagyszombati általános magyar érseki helynöknek, aki nemcsak Nagyszombat legfőbb templomait mutatta be, de a helyi egyház helyzetéről is beszélt; Csáky Pál volt szlovák miniszterelnök-helyettesnek, aki feleségével együtt kedden ellátogatott a galántai találkozóra; Böőr Roland esperes-plébánosnak, aki röviden szólt a rádi plébánia területén vértanúhalált halt Iglódi István ferences novíciusról és boldoggá avatásának alakulásáról; illetve Juhász Attila plébánosnak, teológiai tanárnak.

Köszönet illeti a hotel munkatársait és az egyházközség tagjait, akik helyet adtak a konferenciának és gondját viselték a résztvevőknek.

Szöveg és fotó: Urbán Ilona/Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Berlin-Brandenburg

Magyar Kurír